Klankbord

Het Supporterscollectief is vanaf heden hét adviesorgaan om signalen en ideeën van supporters door te geven aan FC Groningen. Het Collectief is daarmee de vervanger van de Klankbordgroep, die in 2009 werd opgericht als doorgeefluik van informatie tussen supporters en de club. Driemaal per jaar kwam die groep bijeen met directie en management van de club om supporterszaken te bespreken. Maar beide partijen hadden het gevoel, dat die vorm van contact na vijf jaar niet meer voldeed. Het contact was te passief en te vrijblijvend geworden. Tijd voor vernieuwing!

Gelijktijdig was de oprichting van het Supporterscollectief in volle gang. Alle vertegenwoordigers van de Klankbordgroep deelden de mening, dat de aanpak van het Collectief de interactie tussen club en supporters kan intensiveren. Ook FC Groningen zelf was enthousiast over de ontwikkelingen. Het Collectief staat immers voor meer supportersbeleving en -invloed, wat voor alle betrokken partijen een positieve uitwerking kan hebben. In gezamenlijk overleg werd zodoende besloten de Klankbordgroep op te heffen.

Als Supporterscollectief zijn we een aanspreekpunt voor individuele supporters om ideeën te ventileren. Bovendien willen we de mening van supporters intensief peilen. Weten wat er leeft en dit goed overbrengen op de club, dat is ons devies. Het grote verschil met de Klankbordgroep is dat wij een veel actievere rol hebben. We laten supporters niet alleen meedenken, maar betrekken supporters ook nauw bij de uitvoering van ideeën. Het Collectief dient dus als platform om supportersdoelen te bereiken en fungeert daarmee als bindende factor tussen betrokken supporters en club.

Alle input van betrokken is waardevol voor de toekomst van FC Groningen. Dus heb je een leuk idee, een opmerking, een suggestie, schroom dan niet om het Supporterscollectief te benaderen. Dit kan via Alfred Scholtens en via Facebook of Twitter.

Volg ons

Twitter

Lekker druk bij ons in de Experience. Oud eerste elftal spelers, Yuri, Antoine en Sander zetten hun krabbel op de "wall of fame" #opendag pic.twitter.com/ljDAr03vOf

Ongeveer 2 maanden geleden op Supporterscollectief's Twitter via Twitter for Android